Hjem

Energirådgivning

Bygningsfysikk

Enøk


Optihus er en godkjent ENOVA rådgiver.

LES MER

Sentral godkjenning

bygningsfysikk

tiltaksklasse 2

 

SAMARBEIDSPARTNERE

fuktmålinger, Akustikk og støy, støvmålinger, radon, prøvetaking og labanalyser.


Liv Randi Lindseth

Senior prosjektleder

LinKon AS

Dag Erik Eilertsen

ENK

Senior energirådgiver

Ann-Theres Løchen ENK

Energirådgiver

Tina C. Ø. Røed

ENK

Prosjektmedarbeider

VÅRE ARBEIDSOMRÅDER

ENERGIMERKING


Alle bygg og boliger skal energimerkes ved salg og utleie. Energimerket vil fortelle hvor energieffektivt bygget er, og for eldre bygg vil det følge med en tiltaksliste for å bedre byggets energimerke.


Ta kontakt for et tilbud.


Les mer

FORNYBAR ENERGI OG ENERGILØSNINGER/UTFASING OLJEFYR


Vi kan vurdere alternativ energiforsyning til ditt bygg. Dette kan være varmepumper, bioenergi eller solenergi.  


Ta kontakt for en uforbindtlig prat om ditt prosjekt!


ENERGIKRAV TEKNISK FORSKRIFT (TEK)


Nye bygg må dokumentere at de oppfyller kravene i TEK §14-energi.

Også TEK §13 Miljø og helse.

Dette krever at byggesaken har en ansvarlig prosjekterende bygningsfysikk, med Sentral Godkjenning (SG) .


Vi kan påta oss dette i ditt prosjekt, slik at valg og løsninger blir optimalisert i forhold til TEK-kravene.Les mer

PASSIVHUS / PLUSSHUS


Det vil være fremtidsrettet å bygge utover minimumskravene i TEK. Man kan bygge i henhold til Passivhusstandarden (NS3701/NS3702) eller Plusshus, eks. med solceller. Dette krever at bygget energiberegnes og oppfyllelse av krav dokumenteres. Enova kan gi støtte til tiltak.


Ta kontakt for å diskutere ditt prosjekt!


Les mer

ENØKANALYSE


I de fleste næringsbygg er det mye penger å spare på å redusere energiforbruket og utnytte effekttariffer bedre. Dette er årlige besparelser på «bunnlinja» som over tid blir betydelige beløp. Vi kan utarbeide en enøkanalyse som viser sparepotensialet og økonomisk gevinst for ditt bygg. Enova kan gi støtte til tiltak.


Ta kontakt for et tilbud.


Les mer

ENERGIRÅDGIVER FOR BOLIGER


Boligeiere som har ambisjoner om helhetlig  oppgradering av boligen, kan benytte seg av Enovas støtteordning på kr.5000.- for innleie av energirådgiver.

Det kan dessuten gis betydelig investeringsstøtte til oppgraderingen. Se www.enova.no

for nærmere regler.


Ta kontakt for en uforbindtlig prat om ditt prosjekt!


Les mer

KONTAKT OSS

Nedrevei 8, KJV-HIP

3183 Horten

  Tlf: 950 45 769

© Copyright 2015. All Rights Reserved.